بوتاکس

قبل از هر کاری برای تزریق بوتاکس بهتر است در مرحله اول پزشک پوست شما را مورد بررسی قرار دهد تا بفهمد در کدام ناحیه یا به چه میزان تزریق به بوتاکس نیاز دارد.

بستن
بستن